Üyeler
Rektör Yardımcısı
Veteriner Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi