FERAGAT BELGESİ

 

 

            ………………………. tarihleri arasında …………………………………….. Üniversitesinde (Şehrinde) gerçekleştirilecek olan “……………………………………….” Sempozyumuna/kongresine “………………………………………” başlıklı sözlü/poster bildiriyi  ……….………….. sunacak olup; bu sunumdaki hakkımdan feragat ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                  Ad-Soyad

                                                                                                                                      İmza