Üyeler
Rektör Yardımcısı
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi