Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi